Kệ chứa hàng - Kệ để hàng là gì?

Kệ chứa hàng (hay còn gọi là khung để hàng hoặc kệ để hàng) là vật dụng để nâng, đỡ và chứa hàng hóa. Kệ chứa hàng gồm nhiều loại đa dạng về tải trọng và kiểu dáng nên được sử dụng phổ biến trong nhà kho tất cả các ngành nghề.

Kệ để hàng - kệ chứa hàng

Kệ tải trọng nặng

Kệ tải trung bình
Kệ tải trọng nhẹ

  • Kệ giá siêu thị

Kệ giá tay đỡ

  • Kệ tay đỡ kiểu I
  • Hệ thống kệ tay đỡ với tay đỡ nghiêng chữ I

Kệ sàn (sàn kệ)
Sản phẩm phụ trợ

  • Pallet sắt
  • Pallet xếp chồng
Hãy click vào từng mục bạn quan tâm để đi đến bài viết chi tiết nhé. Xin cảm ơn!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.